דף_פתיחה‏ sep מה_חדש‏ sep תגובות_לאתר‏ sep הוראות_שימוש‏ sep חיפוש:
תרגילים_על_לוח_הכפל  left _הפניות_לכאן‏, דפים_דומים‏, מידע_סטטיסטי‏_
ברוכים הבאים לאתר השעורים הפתוחים!
(עם הוראות_שימוש‏)


החזון שלנו:
כל דובר עברית יוכל ללמוד כל תחום דרך האינטרנט, חינם, בעזרת חומר לימוד מעולה המשתבח כל הזמן, אשר גולשים שאינם בקיאים בבניית אתרים כותבים ומשפרים בקלות, והמרוכז באתר אחד.

השורש של עץ השעורים באתר הוא דף_קבוצת_שעורים‏.

רוצים לכתוב שעור חדש? גלשו וקראו כיצד_לכתוב_שעור‏ ו- כיצד_למצוא_נושא_לשעור‏.

דפים חדשים:


דפים שעלו בגורל:


חיפוש באתר:

דף הדיון המצורף לדף זה הוא דיון_בשעורי_לוח_הכפל‏


כמה מרצפות יש במלבן שאורכו שש משבצות ורוחבו שלוש?

השיטה
כדאי להכפיל בשלוש: מכפילים שש בשתים ומוסיפים שש
גיאומטריה

תשובה

6 x 3 = 18

כמה זה 5x2?

השיטה
אפשר להשתמש או בשיטת החיבור של שתים או בשיטת ההכפלה בעשר של חמש.
גיאומטריה
happyhappyhappyhappyhappy
happyhappyhappyhappyhappy
תשובה

5 x 2 = 10

אברהם עובד שישה ימים בשבוע, שמונה שעות בכל יום.

יצחק עובד חמישה ימים בשבוע, תשע שעות בכל יום.

כמה שעות עובד אברהם בשבוע, וכמה יצחק?

אברהם: השיטה
כדאי להיזכר איך מכפילים בשש: מכפילים שמונה בחמש ומוסיפים שמונה.
אברהם: התשובה


6 x 8 = 48
יצחק: השיטה
אפשר לפי השיטה של הכפלה בחמש: מכפילים תשע בעשר ומחלקים לשתים.
אפשר לפי השיטה של הכפלה בתשע: מכפילים חמש בעשר ומורידים חמש.
יצחק: התשובה

9 x 5 = 45

חוטים

תמונה

יש שני חוטים. האורך של כל אחד הוא ארבעה מטרים.
מה האורך של שני החוטים ביחד?

השיטה
הכפלה בשתים בעזרת חיבור
גיאומטריה
leftleftleftleft
leftleftleftleft
תשובה

4 x 2 = 8

שמש


אם בכל יום השמש זורחת שתים עשרה שעות, כמה שעות השמש זורחת במשך שבוע?
השיטה
כדי להכפיל בשתים עשרה מכפילים בעשר, מכפילים בשתים ומחברים
תשובה

7 x 12 =
70 + 14 =
84

מסטיקים


בחבילה יש שמונה מסטיקים.
כמה מסטיקים יש באפס חבילות?
השיטה
הכפלה באפס זה תמיד אותו הדבר
גיאומטריה
המלבן ריק מכוכביות
תשובה

8 x 0 = 0

כמה זה תשע בריבוע?

השיטה
להכפיל בתשע זה להכפיל בעשר ולהחסיר פעם אחת
תשובה

9 x 9 =
90 - 9 =
81

כמה רגלים יש לעשרה אנשים?

השיטה
אפשר בשיטה של הכפלה בשתים על ידי הוספה, ואפשר בכפלה בעשר.
תשובה

2 x 10 = 20

כמה רגלים יש לשמונה כלבים?

תמונה
השיטה
לכל כלב יש ארבע רגליים, לכן נח להשתמש בשיטה של הכפלה בארבע: להכפיל פי שתים ושוב פי שתים
תשובה

4 x 8 =
2 x 16 =
32

כמה זנבות יש לחמישה חתולים?

תמונה
השיטה
לכל חתול יש זנב אחד.
הכי קל להכפיל באחד. מותר גם להכפיל בחמש
גיאומטריה
תשובה

1 x 5 = 1

עכבישים

לעכביש יש שמונה רגלים.
נגיד שעכביש צריך נעל בית אחת על כל רגל.
נגיד גם שבמשפחה יש אבא עכביש, אמא עכבישה וחמישה ילדים עכבישים.
כמה נעלי בית צריכים שבעה עכבישים?

השיטה
שמונה כפול שבע זה תרגיל קשה, שכדאי לזכור בעל פה
תשובה

8 x 7 = 56

כמה רגלים יש לשני עכבישים?

השיטה
כדאי להכפיל בשתים: להוסיף שמונה לשמונה
תשובה

8 x 2 =
8 + 8 =
16

כמה רגלים יש לשלושה עכבישים?

השיטה
כדאי להכפיל בשלוש: להכפיל שמונה בשתים, ולהוסיף עוד פעם שמונה
תשובה

8 x 3 =
16 + 8 =
24

שכונה

אם בכל חודש מגיעים חמישה אנשים חדשים לשכונה,
כמה אנשים חדשים מגיעים לשכונה במשך שנה?

השיטה
אפשר לבחור הכפלה בחמש: הכפלה בעשר וחלוקה בשתים.
אפשר גם לבחור הכפלה בשתים עשרה: הכפלה בעשר ועוד הכפלה בשתים.
תשובה

12 x 5 =
120 / 2 =
60

12 x 5 =
50 + 2x5 =
50 + 10 =
60

וכמה מגיעים לשכונה במשך שלושה חודשים?

השיטה
אפשר שוב בשיטה של הכפלה בחמש, ואפשר בשיטה של הכפלה בשלוש: להכפיל את חמש בשתים ולהוסיף חמש
גיאומטריה

happyhappyhappyhappyhappy
happyhappyhappyhappyhappy

happyhappyhappyhappyhappy

תשובה

5 x 3 = 15

כמה זה 11 כפול 7? וכמה זה 11x8?

השיטה
שבע ושמונה זה קשה, לכן כדאי להכפיל באחת עשרה: להכפיל את שבע בעשר, ולהוסיף עוד פעם שבע
תשובה

7 x 11 = 77
11 x 8 = 88

יש לך שתי אפשרויות לקבל סוכריות בקופסאות:

לקבל עשר קופסאות עם עשר סוכריות בכל קופסא או לקבל תשע קופסאות עם שתים עשרה סוכריות בכל קופסא.

מה יותר כדאי?

השיטה
יש לנו כאן שני תרגילים:
10 x 10
9 x 19
להכפיל בעשר זה קל.
את התרגיל השני אפשר בעזרת הכפלה בתשע, שהיא הכפלה בעשר ומורידים אחד, ואפשר בעזרת הכפלה בשתים עשרה, שהיא הכפלה בעשר ומוסיפים פעמיים את המספר.
תשובה

10 x 10 = 100

9 x 12 =
90 + 2x9 =
90 + 18 =
108
108 זה יותר מ- 100, לכן כדאי יותר לקבל תשע קופסאות של שתים עשרה סוכריות.

כמה כנפים יש לחמישה אנשים? כמה כנפים יש לשבעה אנשים?

השיטה
לבן אדם אין בכלל כנפים. במלים אחרות, יש לו אפס כנפים.
לכן אנחנו מכפילים חמש או שבע באפס.
גיאומטריה
המלבן הוא בגובה אפס, ובאורך חמש או שבע. הוא ריק.
תשובה
כל מספר כפול אפס זה אפס.

5 x 0 = 0
7 x 0 = 0

כמה זה שתים כפול שלוש?

השיטה
קל להוסיף שלוש ועוד שלוש
גיאומטריה
flowerflowerflower
flowerflowerflower
תשובה

2 x 3 = 6

כמה זה שבע בריבוע? כמה זה שמונה בריבוע?

השיטה
אלה שנים מהתרגילים הקשים שכדאי לזכור בעל פה
תשובה

7 x 7 = 49
8 x 8 = 64

כוכבי ים

לכוכב ים יש חמש זרועות.
כמה זרועות יש ביחד לארבעה כוכבי ים? שבעה כוכבי ים? אחד עשר כוכבי ים?

השיטה
את כולם אפשר לפתור בשיטה של הכפלה בחמש: מכפילים פי עשר ומחלקים לשתים.
את הראשון אפשר גם לפתור בשיטה של הכפלה בארבע: מכפילים פי שתים ושוב פי שתים.
את האחרון קל לפתור בשיטה של הכפלה באחת עשרה: מכפילים פי עשר ומוסיפים את המספר.
גיאומטריה

yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes

yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes

yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes
yesyesyesyesyes

תשובה
נראה קודם את השיטות של כפל בחמש אחר כך נחזור על השיטות לכפל בארבע ובאחת עשרה.

4 x 5 =
4x10 / 2 =
40 / 2 =
20

7 x 5 =
7x10 / 2 =
70 / 2 =
35

11 x 5 =
11x10 / 2 =
110 / 2 =
55


5 x 4 =
5 x 2 x 2 =
10 x 2 =
20

5 x 11 =
5x10 + 5 =
50 + 5 =
55

אם בבנין יש שבע קומות ובכל קומה יש שתי דירות -

כמה דירות יש בכל הבנין? וכמה אם בכל קומה יש שלוש דירות?

השיטה
צריך למצוא כמה הם שבע כפול שתים ושבע כפול שלוש.
שבע זה קשה, קל יותר להשתמש בשיטות להכפיל פי שתים ופי שלוש:
שתים על ידי חיבור של שבע ועוד שבע, ובשביל שלוש מוסיפים עוד פעם שבע
גיאומטריה
starflowerstarflowerstarflowerstar
flowerstarflowerstarflowerstarflower

starflowerstarflowerstarflowerstar

תשובה

7 x 2 =
7 + 7 =
14

7 x 3 =
7 + 7x2 =
7 + 14 =
21

אם אני הולך שני קילומטרים פעמיים בשבוע -

כמה אני הולך במשך שבוע שלם? ומה אם אני הולך שש פעמים בשבוע שני קילומטרים?

השיטה
צריך לפתור כמה הם שתים כפול שתים ושתים כפול שש.
השיטה היא הכפלה בשתים: הוספת המספר לעצמו
גיאומטריה
palm palm
palm palm


palm palm palm palm palm palm
palm palm palm palm palm palm

תשובה

2 x 2 =
2 + 2 =
4

2 x 6 =
6 + 6 =
12

כמה זה תשע כפול שש? וכמה זה תשע כפול שבע? ותשע כפול שמונה?

השיטה
יש לנו שיטה להכפיל בתשע - על ידי הכפלה בעשר והורדה של פעם אחת המספר, ושיטה להכפיל בשש - מכפילים בחמש ומוסיפים את המספר.
אין לנו שיטות נוחות להכפלה בשבע ובשמונה.
תשובה נראה קודם את השיטה של הכפלה בתשע, ואחר כך הכפלה בשש.

6 x 9 =
6 x (10-1) =
6x10 - 6 =
60 - 6 =
54
7 x 9 =
7x10 - 7 =
70 - 7 =
63

8 x 0 =
80 - 8 =
72

6 x 9 =
(5+1) x 9 =
5x9 + 1x9 =
45 + 9 =
54

קבוצת כדורגל

בקבוצת כדורגל יש אחד-עשר שחקנים.
נניח שלכל שחקן כדורגל יש שתי רגלים, שתים-עשרה חולצות ואחד-עשר זוגות מכנסים.
כמה רגלים, חולצות וזוגות מכנסים יש לכל אחד-עשר השחקנים?

השיטה
צריך לפתור כמה זה שתים כפול אחת עשרה, אחת עשר כפול אחת-עשרה ושתים-עשרה כפול אחת-עשרה.
נראה איך מכפילים באחת עשרה. אפשר גם להשתמש בהכפלה בשתים או בשתים-עשרה.
תשובה

11 x 2 =
(10+1) x 2 =
10x2 + 1x2 =
20 + 2 = 22

11 x 11 =
10x11 + 11 =
110 + 11 =
121

12 x 11 =
120 + 12 =
132

הכפלות בשש

מכל הדרכים שתארנו, המסובכת ביותר היתה להכפיל בשש. בואו נראה כמה כפולות של שש.
את המכפלות אפשר יהיה לפתור בשיטות אחרות או בשיטה של שש.
אנחנו נדגים את השיטה של שש. בהרבה מקרים השיטה השניה יותר קלה. מותר לבחור בכל שיטה.

כמה הם 6x3, 6x11, 5x6

השיטה
כדי להכפיל בשש מכפילים בחמש, ומוסיפים עוד פעם את המספר
תשובה

3 x 6 =
3 x (5+1) =
3x5 + 3x1 =
15 + 3 =
18

11 x 6 =
11x5 + 11x1 =
55 + 11 =
66

5 x 6 =
5x5 + 5 =
25 + 5 =
30

נמשיך עם הכפולות של שש:

כמה הם 6x12, 6x6, 6x4

תשובה

4 x 6 =
4x5 + 4 =
20 + 4 =
24

6 x 6 =
6x5 + 6 =
30 + 6

12 x 6 =
12x5 + 12 =
60 + 12 =
72

ושאלה אחרונה לגבי שש:

כמה זה שבע פעמים שש

השיטה
שבע זה קשה. לכן חייבים להשתמש בשיטה של שש. אפשר גם לזכור את התוצאה, כי זה אחד התרגילים היותר קשים בלוח הכפל.
תשובה

7 x 6 =
7x5 + 7 =
35 + 7 =
42

תרגילים של תשע

כמה הם 2x9, 11x9, 3x9?

השיטה
כל אחד מהם אפשר לפתור בשתי שיטות, וזה בסדר גמור לבחור שיטה.
אנחנו נדגים את הפתרון לפי השיטה של הכפלה בתשע: מכפילים בעשר ומורידים פעם אחת את המספר
תשובה

2 x 9 =
2 x (10-1) =
2x10 - 2x1 =
20 - 2 =
18

11 x 9 =
11x10 - 11 =
110 - 11 =
99

3 x 9 =
30 - 3 =
27

תרגילים של ארבע

כמה הם 4x3, 4x4, 4x7?

השיטה
נזכיר איך מכפילים פי ארבע:
מכפילים פי שתים ואחר כך שוב פי שתים
גיאומטריה
לארבע כפול שלוש:
 1. baby baby baby
 2. baby baby baby

 3. baby baby baby
 4. baby baby baby
תשובה

3 x 4 =
3x2 x 2 =
6 x 2 =
12

4 x 4 =
8 x 2 =
16

7 x 2 =
14 x 2 =
18

כמה הם 4x9, 4x11, 4x12?

השיטה
כל אחד מהם אפשר לפתור בשתי שיטות. אנחנו נדגים איך פותרים אותם בשיטה של הכפלה בארבע. זה בסדר גמור לפתור גם בצורות האחרות.
תשובה

9 x 4 =
18 x 2 =
36

11 x 4 =
22 x 2 =
44

12 x 4 =
24 x 2 =
48

תרגילים של 3

כמה זה שלוש בריבוע? כמה זה 3x11, 3x12?

השיטה
הכפלה בשלוש זו הכפלה בשתים ומוסיפים עוד פעם את המספר. מותר גם להשתמש בשיטות של אחת-עשרה ושל שתים-עשרה
גיאומטריה
שלוש בריבוע:
heart heart heart
heart heart heart

heart heart heart

תשובה

3 x 3 =
3 x (2+1) =
3x2 + 3x1 =
6 + 3 =
9

3 x 11 =
11x2 + 11 =
22 + 11 = 33

12 x 3 =
12x2 + 12 =
24 + 12 =
36

תרגילים של חמש

כמה זה חמש בריבוע? כמה זה חמש כפול שמונה? כמה זה חמש כפול עשר?

השיטה
חמש כפול עשר עושים מיד, לפי השיטה של עשר.
לאחרים עובדים בשיטה של חמש: מכפילים בעשר ומחלקים בשתים
תשובה

5 x 10 =50

5 x 5 =
5 x 10 / 2 =
50 / 2 =
25

5 x 8 =
80 / 2 =
40

שאלות של 12

כמה זה 12x2, 12x8, 12x10?

השיטה
הכפלה בעשר זה פשוט.
הכפלה בשתים זה על ידי חיבור.
את ההכפלה בשמונה נפתור על ידי השיטה של שתים-עשרה: מכפילים בעשר, מכפילים בשתים ומחברים.
תשובה

12 x 10 = 120

12 x 2 =
12 + 12 =
24

8 x 12 =
8 x (10+2) =
8x10 + 8x2 =
80 + 16 =
96

ולסיום, המכפלה הגדולה מכולן בלוח הכפל עד 12

כמה זה 12 בריבוע?

השיטה
הכפלה בשתים עשרה זה הכפלה בעשר ועוד הכפלה בשתים
גיאומטריה
 1. starflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappy
 2. flowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystar
 3. happystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflower
 4. starflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappy
 5. flowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystar
 6. happystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflower
 7. starflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappy
 8. flowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystar
 9. happystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflower
 10. starflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappy

 11. flowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystar
 12. happystarflowerhappystarflowerhappystarflowerhappystarflower

תשובה

12 x 12 =
12x10 + 12x2 =
120 + 24 =
144

זהו דף מקבוצת שעור_לוח_הכפל‏.

גרסה ראשונה - עודד_לבנה?.

הודעה ממשתתפת חדשה התקבלה בברכה:

שש כפול אחד ושליש

יש לך מה להוסיף? עריכת כל הדף
אפשר לפתוח דף_חדש, או לכתוב כאן בדף תרגילים_על_לוח_הכפל:

מאת:

כדאי לקרוא שוב את מה שכתבת לפני ההוספה.
נוצר ב-צ'יק_צ'ק‏ sep תנאי_שימוש‏ sep שמירה_על_פרטיות‏