ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 22 בספטמבר, 2010

חשבון וחוק

ילדים רבים יותר היו לומדים חשבון, ולומדים טוב יותר, לו הוצא לימוד החשבון מחוץ לחוק.

– ג'ון הולט

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )