ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 15 בנובמבר, 2010

האוויר שאנו נושמים

כל נשימה היא מתנה שהעניקו לנו הצמחים.

סוזן וויד

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )