ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 29 בנובמבר, 2010

חוני המעגל ועץ החרוב

חוני המעגל היה מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב לכמה שנים טוען פירות? אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה? אמר לו: מצאתי את העולם בחרובים. כשם שנטעו אבותי לי, אף אטע אני לבני.

על-פי תענית כג, ע"א

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )