ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 25 באפריל, 2011

שיר לילדה מרחפת

פעם פגשתי מישהו
שלא חלם אף פעם.
הוא שאל:
לחלום יש ריח
או טעם?
הוא דומה לברק
או לרעם?
ולא ידעתי להסביר
מה זה חלום
למי שלא חלם
אף פעם.

— אריאלה דניאל

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ התחבר או )