יצירות של ילדינו 26 ביולי, 2011

משמעת מים

פעם בשבוע אני נוהג לנסוע באפניים עם סבא שלי בשדות שמסביב לקיבוץ.
יש לנו מקומות קבועים לעצירה שבהם לפעמים אנחנו אוכלים פרי, שותים מים ומדברים,
ואז ממשיכים בדרך. האפניים מאחור הם האפניים שלי.

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )