One comment

  1. השבוע הבנתי את המשמעות של האמרה בעוד היבט – ביחס לרצון האישי. הבנתי שהתקדמות בעולם היא כמו סחיבת אבן במעלה ההר וגילגולה במורד. בשונה מסיזיפוס, ההרים משתנים, הרצונות משתנים, והמטרה היא לא להעמיד סלע בפסגת ההר (מה יש לו לעשות שם?) אלא לגלות ולהתגלות. כשאנו פועלים עם הרצון שלנו, אחריותינו היא לעשייה בכיוון, קטנה ככל שתהיה. זאת סחיבת הסלע, וזוהי חובתנו כלפי עצמנו "ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה". מרגע שפעלנו, תפקידנו לשחרר את הלחץ והדאגה לגבי התוצאות – מה יקרה? איך יהיה?. "לא עליך המלאכה לגמור".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.