לאין חופש תלדו

"משרד הבריאות שלל לחצי שנה את רישיונה של מיילדת בית, שרה וינקלר, שהורשעה ברשלנות חמורה ובהתנהגות בלתי הולמת משום שביצעה לידת בית לאשה שעברה בעבר ניתוח קיסרי. מדובר בלידה שיש בה סיכון מיוחד, ושעלולה לגרום לקרע ברחם.
השופט בדימוס ורדי זילר, שממונה על קובלנות משמעתיות במשרד הבריאות, קבע שאסור היה למיילדת ליילד בבית בנסיבות אלו." (31.5.11 מיטל יסעור בית-אור ב – ynet)

מתוך הנימוקים להרשעתה של המיילדת עולה כי הממסד, החל ממשרד הבריאות וכלה בשופט בדימוס זילר חרדים לבריאותן של הנשים. לכאורה מתקיים כאן מאבק בין הממסד הרפואי לבין מיילדת הבית שמסכנת אזרחיות תמימות, אולם למעשה המאבק מתקיים בין המערכת הרפואית לבין נשים הרוצות ללדת בדרך אחרת מזו שמציעה מערכת הבריאות. זהו מאבק בין אזרחיות הרוצות לשמור על חרותן לבין הממסד המנסה להצר את צעדיהן ככל שניתן.

Continue reading