רשימות בנושא ג’ין לידלוף

ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 17 במאי, 2012
תגובה אחת

חיים בלי עבודה

בשפת היקואנה לא קיימת המלה "עבודה". […]
קיימות מלים לפעילויות השונות, אבל לא מונח כללי.

– ג'ין לידלוף