ראיתי יופי

היא פונה לצאת מהשירותים וחולפת על פני מראה. היא תופסת בזווית העין את מבטה בבבואה המשתקפת. היא חוזרת ונעמדת מול עצמה ורואה לראשונה מזה זמן רב – יופי.

יופי שנוגע בה. יופי מהסוג שהייתה רוצה לצייר.

Continue reading

מלאכים פגומים, מלאכים יפים

המלאכים עוטים כותנות אור, ואף כנפיהם מפיצות אור. אלוהים ארג את כנפי המלאכים מחוט של תקווה, ממחשבות טובות. …

ביום שבו פיסל אלוהים את מלאכיו, יצאו מתחת ידו כמה מלאכים פגומים: האחד שבור כנף, האחד גדוע זרוע… אמר אלוהים בלבו להשליכם מטה, אל מצולות מחשכים, אך כיוון שאלוהי חסד הוא, נכמרו עליהם רחמיו.

ואלה היפים בעיני מכל מלאכיו.

הספר הקטן על טבע המלאכים – יאיר זקוביץ