אף מילה

מחשבה שניה על ברית מילה

Read English  

לאחרונה התרבו השאלות בציבור, לגבי הצורך וההכרח לבצע ברית מילה בתינוקות זכרים. ניתוח המילה, אשר היה מקובל ביהדות לאורך כל הדורות, אם כי השתנה משמעותית בתקופה ההלניסטית, נחשב כניתוח קל-ערך, בלתי כואב ובלתי פוגעני, אשר אין צורך אפילו להקדיש לו מחשבה שניה.
האמנם?

מאמר ("קורבן הברית") שהופיע בגרסה קודמת במוסף "הארץ" - באתרו של דר' חנוך בן-ימי

בקורת ספר על ברית מילה ("לחתוך בבשר החי") - בעברית - באתרו של דר' חנוך בן-ימי

בקורת ספר על ברית מילה ("לחתוך בבשר החי") - באנגלית - באתרו של דר' חנוך בן-ימי

קהילת הורים לילדים לא נימולים

ציבור הקוראים מוזמן להגיב על הכתוב, וכן לכתוב מחשבות וחוויות אישיות
כתובת המערכת:
ת.ד. 1560, ראש פינה 12000 טלפון 751581-050


מרגיז? צודק? מעורר מחשבה? כתבו אלינו