אחורה עמוד ראשי קדימה

מהי "ברית מילה" ?

מילה היא הסרת העורלה, המכסה באופן טבעי את עטרת איבר המין הזכרי. על פי היהדות, ניתוח זה נעשה ביום
השמיני להולדת הבן, ע"י מוהל מוסמך, וזאת תוך ביצוע טקס, במסגרתו מתקבל התינוק לתוך היהדות. קיום
המילה או העדרה אינה מהווה סמן ליהדותו של אדם, אולם העונש על אדם שאינו נימול הוא העונש הכבד ביותר
שמוטל על אדם מידי שמיים - "כָּרֵת", ומשמעותו כריתת הנשמה מתוך העם היהודי (עונש זה מוטל גם על מי שאוכל
חמץ בפסח).

אחורה עמוד ראשי קדימה