אחורה עמוד ראשי

אם המילה כל-כך מזיקה, אינה מועילה לבריאות, גורמת לכאב, מסוכנת וגורמת מום לכל חייו של הילד, מדוע בכל זאת ממשיכים אנשים חילוניים (חופשיים) למול את בניהם?

הורים חופשיים רבים, מלים לאחרונה את בניהם אצל רופאים, בתנאים מתאימים יותר לניתוח כל-כך עדין ומסוכן. עבור שומרי מצוות, מילה על ידי רופא אינה "תופסת". גם הורים אלו, ברוב המקרים, אינם מודעים לסכנות הניתוח ולנזקים אשר המילה גורמת, ובעיקר אינם יודעים את תפקיד העורלה בהנאה המינית של בנם.
בנוסף, פוחדים הורים רבים שילדם יהיה חריג, הן בגן הילדים, הן בבית הספר, ובעיקר בצבא, והוא עלול להפגע חברתית בשל כך.
לעומת זאת, לא חושבים הורים אלו על כך, שבתמורה לכך שילדם לא יהיה חריג (בנושא הזה לפחות), הם מוכנים להעמיד אותו בסיכון, לפגוע בזכויותיו הבסיסיות לשלמות גופו, לגרום לו טראומה קשה, הן פיסית והן נפשית, ולגרום לא מום באיבר מינו, בעוד ברור לכולם שאם תינתן האפשרות לילד לבחור בניתוח זה, לא היה בוחר בו לעולם.
בנוסף, בשל התנועה ההולכת וגדלה של הורים אשר אינם מלים את בניהם, סביר מאוד להניח שילד שלם, או גבר שלם, לא יהיו חריגים בחברתם. בכל מקרה, תמיד פתוחה בפני הילד, או הבוגר, לבצע את הניתוח מבחירה, וכך לפתור את העניין.

אחורה עמוד ראשי