אחורה עמוד ראשי קדימה

האם יש סימוכין להשקפה שהערלה קשורה להנאה מינית?

היות שמדובר בחיתוך באיבר המין, הרי שהגיוני להסיק שחיתוכו יפגע בתפקודו של איבר המין. מלבד זאת, מחקרים שנערכו לאחרונה, וכן סקרים בקרב נימולים ושלמים, ובקרב בנות זוגן, מוכיחים את שאינו דורש הוכחה, שאכן יש קשר.
בכל מקרה, בשל מבנה העורלה, צפיפות העצבים שבה, ותפקודה בעת המגע המיני, ברור מה תפקידה, ואף ברור מה נגרם מהעדרה.

אחורה עמוד ראשי קדימה