דף_פתיחה‏ sep מה_חדש‏ sep תגובות_לאתר‏ sep הוראות_שימוש‏ sep חיפוש:
כשהתאורה אחידה לחלוטין, המשמעות החברתית של החלל נהרסת כליל (מתוך בריכות_אור‏)

ברוך בואך לאתר באופן_טבעי‏ flower

ביקור ראשון שלך?

דפוס 183 – ‏Workspace Enclosure

מתוך הספר ‏A Pattern Language‏ מאת כריסטופר_אלכסנדר‏. תרגום: יונת_שרון‏

...לדפוס הנוכחי יש תפקיד חיוני ביצירת אווירה שבה אנשים יכולים לעבוד ביעילות. אפשר ליישם אותו במקום אחר מקום כדי ליצור את הדפוסים הגדולים יותר של מקומות עבודה – שטח_משרדים_גמיש? (146), משרד_חצי_פרטי‏ (152), ועסק_ביתי‏ (157). וכמובן שאפשר להשתמש בו כדי להשלים את הדפוסים האלה אם כבר הכנסת אותם לתכנון. אפילו גומחה בחדר המשפחה – חדרי_גומחה‏ (179) – אפשר להפוך למקום מתאים לעבודה אם מעצבים את האזור המקיף אותה בהתאם לדפוס הנוכחי.


אי אפשר לעבוד ביעילות במקום סגור מדי או חשוף מדי. אזור עבודה טוב מאזן בין הדברים.

במשרדים רבים, או שאנשים סגורים מדי וחשים מבודדים, או שהם בשטח פתוח לגמרי ומרגישים חשופים מדי. קשה לעבוד בשני המצבים הקיצוניים האלה – האתגר הוא למצוא את האיזון הנכון ביניהם.

כדי למצוא איזון מתאים, ערכנו ניסוי פשוט. תחילה הגדרנו 13 משתנים, אשר חשבנו שעשויים להשפיע על תחושת הסגירות באזור העבודה.

13 המשתנים הם:

 1. הימצאות קיר מאחוריך.
 2. הימצאות קיר מצידך.
 3. כמות החלל הפתוח מלפניך.
 4. שטח אזור העבודה.
 5. מידת הסגירות סביב אזור העבודה.
 6. נוף החוצה.
 7. מרחק לאדם הקרוב ביותר.
 8. מספר האנשים שמודעים להם מאזור העבודה.
 9. רעש: רמה וסוג.
 10. הימצאות אדם היושב מולך.
 11. מספר הכיוונים שאפשר לשבת.
 12. מספר האנשים שאפשר לראות מאזור העבודה.
 13. מספר האנשים שאפשר לדבר איתם מבלי להרים את הקול.

אחר כך ניסחנו 13 השערות לגבי הקשר בין המשתנים האלה לבין נוחות העבודה במקום. ההשערות מפורטות להלן. ערכנו ראיונות עם 17 גברים ונשים שלכולם היה נסיון בעבודה בכמה משרדים שונים. ראשית ביקשנו מהמרואיינים לתאר את אזור העבודה הטוב ביותר שהם עבדו בו אי פעם, ואת הגרוע ביותר; ואז ביקשנו מהם לשרטט את האזורים האלה. אחר כך שאלנו שאלות שנועדו לקבוע את הערך של כל אחד מ-13 המשתנים באזור העבודה הטוב ביותר והגרוע ביותר. למשל, הצבענו על אחד השרטוטים שהמרואיין הכין ושאלנו "מה היה המרחק עד לקיר הזה" כדי לקבוע את הערך של המשתנה השלישי.

הטבלה הבאה מראה את הערכים של המשתנים עבור 17 אזורי העבודה הטובים ביוותר והגרועים ביותר. על בסיס הטבלה, חישבנו את המובהקות הסטטיסטית של ההשערות שלנו, לפי מבחן חי-בריבוע. לתשע מההשערות יש תוקף מובהק לפי מבחן חי-בריבוע, ולארבע אין. להלן תשע ההשערות בעלות התוקף המובהק, ובסוגריים ליד כל אחת מהן ניסינו להסביר מדוע היא עובדת.


ערכים של המשתנים עבור כל אחת מההשערות

 1. קיר מאחורי הגב נותן תחושה נוחה יותר באזור העבודה. (כשהגב חשוף זה יוצר תחושת פגיעות – אי אפשר לדעת אם מישהו מביט בך מאחור, או מתקרב אליך מכיוון העורף.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 1%.

 2. קיר לצידך נותן תחושה נוחה יותר באזור העבודה. (אזור עבודה הפתוח גם מלפנים וגם משני הצדדים יוצר תחושה חשופה. ככל הנראה הסיבה לכך היא שאמנם אפשר לשים לב למה שקורה ב-180 מעלות סביבך, אבל אי אפשר לחוש באמת בשליטה על זווית כה רחבה מבלי להזיז את הראש כל הזמן. אם יש קיר לצידך, נשארת רק זווית של 90 מעלות לבדוק, וזה כבר הרבה יותר קל, לכן זה נותן תחושת בטחון.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

 3. יש להימנע מקיר מוצק מלפנים במרחק של פחות מ-2.5 מטר. (במהלך העבודה מתחשק לפעמים להרים את המבט ולתת לעיניים לנוח באמצעות מיקודן במשהו רחוק יותר מאשר שולחן העבודה. אם יש מלפנים קיר קרוב יותר מאשר 2.5 מטר, המיקוד של העיניים לא ישתנה מספיק בשביל להרפות אותן. במקרה זה מרגישים סגורים מדי.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

 4. אזור עבודה שמבלים בו חלק ניכר מהיום צריך להיות בגודל 6 מ"ר לפחות. (אזור העבודה קטן מ-6 מ"ר יוצר תחושה דחוסה וקלסטרופובית.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

 5. 50 עד 75 אחוז ממעטפת אזור העבודה צריכה להיות סגורה בקירות או חלונות. (להערכתנו חלונות יוצרים כמחצית מתחושת הסגירות של קירות מוצקים, כך שאזור עבודה המוקף בחציו בקיר ובחציו בחלונות נחשב לבעל 75% סגירות, בעוד שאזור עבודה המוקף מכל צדדיו בקיר בחצי הגובה נחשב בעל 50% סגירות.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 1%.

 6. חייב להיות חלון החוצה מאזור העבודה. (אם אין חלון החוצה, זה יוצר תחושה שהבניין סגור מדי ומדכא, אפילו אם המשרד הוא חלל פתוח גדול. [קצת כמו בית כלא... -יונת] ראו חלונות_המשקיפים_לחיים‏ (192).) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 0.1%.

 7. אזור העבודה צריך להיות במרחק 2.5 מטר לפחות מהאדם הקרוב ביותר. (כדי שאפשר יהיה לנהל שיחות בטלפון או פנים אל פנים, מבלי להגיש שמישהו מאזין לכל מלה. רמת הרעש במשרד ממוצע היא 45 דציבל. ברמת רעש כזו, אנשים במרחק קטן יותר מ-2.5 מטר שומעים מה נאמר בעל כורחם. מתוך הספר Handbook of Noise Measurement by Peterson and Gross, Sixth Edition, West Concord, Mass.: General Radio Company, 1967.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

 8. לא נוח לעבוד בלי להיות מודעים לשני אנשים אחרים לפחות, אבל לא יותר משמונה. (אם מודעים ליותר משמונה אנשים, מאבדים את תחושת המיקום בתוך הארגון ככלל. זה נותן תחושה של בורג קטן במערכת. מצד שני, מי שלא מודע לאיש בסביבה, יחוש בידוד וחוסר יחס כלפיו וכלפי עבודתו. במקרה זה הסגירות גדולה מדי.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

 9. צריך שלא יהיה באזור העבודה רעש מסוג שונה מהרעשים שלך. (אזור העבודה צריך להיות סגור מספיק כדי לחסום רעשים מסוג שונה מאלה שלך. יש כמה עדויות לכך שקל יותר להתרכז בעבודה כאשר שאר האנשים בסביבה עוסקים באותה העבודה, ולא בדברים אחרים.) הנתונים תומכים בהשערה הזאת במובהקות של 5%.

לארבע מההשערות שבדקנו לא מצאנו תיקוף מובהק בנתונים. ואלו הן:

 1. צריך שאף אחד לא ישב ישירות מולך.

 2. אזור העבודה צריך לאפשר לשבת בכיוונים שונים.

 3. מאזור העבודה שלך, צריך שאפשר יהיה לראות לפחות שני אנשים נוספים, אבל לא יותר מארבעה.

 4. יש צורך לפחות באדם אחד קרוב מספיק בשביל לדבר איתו.


  לכן:

הקצו לכל אזור עבודה שטח של לפחות 6 מ"ר. בנו סביבו קירות וחלונות כך שיכסו 50-75 אחוז מהמעטפת שלו (חלון מחושב כאילו הוא מכסה חצי משטחו). פתחו את חזית אזור העבודה אל חלל גדול יותר, במרחק של לפחות 2.5 מטר. הציבו את שולחן העבודה כך שמי שעובד יוכל להרים מבט החוצה, או ישר לפנים או הצידה. אם עובדים בסמוך אנשים נוספים, ארגנו את המעטפת כך שיהיה קשר עם שניים או שלושה אנשים אחרים; אבל לעולם אל תסדרו יותר משמונה אזורי עבודה עם קשר עין או שמיעה אחד לשני.


בשביל הנוף, תנו לכל אזור עבודה חלון – חלונות_המשקיפים_לחיים‏ (192); הקיפו את האזור בקירות עבים עם מדפים ושטח אחסון – חצי_קיר? (193), קירות_עבים? (197), מדפים_פתוחים‏ (200), מדף_בגובה_המותניים‏ (201); הכינו אגן אור מעל שולחן העבודה כדי להדגיש אותו – בריכות_אור‏ (252); ונסו ליצור מקום לישיבה ליד אזור העבודה, כדי שמקצב המלאכה והשיחה יוכל להתקדם בקלות לאורך היום – מעגל_ישיבה‏ (185). לפירוט צורת אזור העבודה, ראו את צורת_החלל_הפנימי‏ (191)...
המשרד שלי עונה כמעט על כל ההנחיות האלה!
(והוא התארגן מתוך סדרה של אילוצים, ובניסוי וטעיה)
ובאמת טוב לעבוד כאן.
יש לך מה להוסיף? עריכת כל הדף
אפשר לפתוח דף_חדש, או לכתוב כאן בדף מעטפת_עבודה:

מאת:

כדאי לקרוא שוב את מה שכתבת לפני ההוספה.