אחורה עמוד ראשי קדימה

האם המילה תורמת לבריאותו של האדם?

החל מסוף המאה הקודמת, קמה בארה"ב תנועה אשר מטיפה לביצוע מילת זכרים מסיבות רפואיות.
הסיבה הראשונה שניתנה היתה קשורה לאוננות, אשר היוותה אז כ"סיבה" ליותר מ-100 מחלות שונות. על ידי חיתוך העורלה, חשבו הרופאים שניתן יהיה למנוע את האוננות.
בתחילת המאה הנוכחית, לאחר שהאוננות הפסיקה להיות "אם כל חטא", ניתנו למילה סיבות אחרות, כמו שמירה על הגיינה הכרחית לפין, הקטנת הסיכון ללקות בסרטן הפין (ובסרטן צוואר הרחם אצל בנות זוג הנימולים), הקטנת שכיחות דלקות בדרכי השתן, הקטנת האפשרות להעברת מחלות מין מידבקות, ואפילו מחלת האיידס.
כל המחקרים שלכאורה הוכיחו סברות אלו, נמצאו מוטים או מטעים, וכיום אין אף ארגון רופאים בעולם, כולל רופאי ילדים, אורולוגים מומחי סרטן ואחרים, אשר ממליצים על ביצוע מילה מסיבות רפואיות.

אחורה עמוד ראשי קדימה