ברית מילה


מהי ברית מילה?

האם המילה מיוחדת לעם היהודי?

מה מקורו של מנהג המילה?

האם היהודים מלו תמיד את בניהם?

האם המילה תורמת לבריאותו של האדם?

האם המילה מזיקה?

האם העורלה קשורה להנאה מינית?

האם יש סימוכין להשקפה שהערלה קשורה להנאה מינית?

האם יש התייחסות להפחתת העונג המיני גם במקורות יהודיים ובפסיקה?

מדוע הורים בכל זאת מלים את בניהם?

מרגיז? צודק? מעורר מחשבה? כתבו אלינו