גיליונות קודמים

התחדשות – מרס-אפריל 2010

הגוף – מאי-אוגוסט 2010

מתמטיקה – ספטמבר-אוקטובר 2010

גינון – נובמבר-דצמבר 2010

תשומת לב – ינואר-פברואר 2011

צרכים מיוחדים – מרס-אפריל 2011

פעילות גופנית – יוני-יולי 2011

תקופות מעבר – אוגוסט-ספטמבר 2011

מוזיקה – אוקטובר-נובמבר 2011

מים - דצמבר 2011-ינואר 2012

ידע - פברואר-מרס 2012

עבודה - אפריל-מאי 2012

מסעות - יוני-יולי 2012

גבולות – אוגוסט-ספטמבר 2012

טעויות - אוקטובר-נובמבר 2012

חיים ומוות - דצמבר 2012-ינואר 2013