יצירות של ילדינו 3 בספטמבר, 2010

תרנגול במסגרת

התרנגול צולם ליד הבית של נרקיס בשדה אליעזר.

הוא היה בתוך כלוב ובחרתי שהגדר של הכלוב תהיה לו מסגרת.

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )