חרוזונים קצרים בנושא ילדים ולמידה 3 בינואר, 2013

מקצב ההבנה

לא הבנתי כל כך את מה שאמרתְ לי אתמול.
רק בבוקר, לאט –
אני חושב שהבנתי הכל.

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )