רשימות בנושא תורה

הכרות עם כוחות המרפא של הצמחים הנמצאים סביבנו 21 בספטמבר, 2010
7 תגובות

תורה לתאנה

עץ התאנה ועץ הלימון

היה היו שני שכנים, ולשניהם חלקת אדמה קטנה, גינה קטנה. נטע האחד שתיל תאנה, נטע השני שתיל לימון. לאחר 7 שנים, נתנו העצים פרי. התאנה הניבה פירות סגולים, עסיסיים ומתוקים כדבש. הלימון הניב פירות צהובים, קשים וחמוצים. נתן בעל עץ התאנה מעט מפירות העץ לשכנו. טעם השכן את פירות התאנה – ונהנה. לאחר מכן, קטף מפרי עץ הלימון שבחצרו ואכל. אך הפרי היה חמוץ ביותר!

לאחר שהכין מעט לימונים לתת לשכן, נשאר לעמוד ליד העץ ודיבר אליו: הו, עץ לימון! מדוע פירותיך כה חמוצים? למה אינך יכול לתת לי פרי מתוק? 7 שנים עדרתי, והשקיתי, גזמתי וזיבלתי אותך, בדיוק כמו ששכני עשה! למה אינך יכול להניב פרי מתוק! תאנים למשל? תן לי, בבקשה, פרי מתוק ועסיסי!

המשך »