ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 6 באוקטובר, 2010

נכתב בתודעה

מתמטיקה היא מה שנכתב בתודעה האנושית בידי רוח החיים עצמה.

– קלוד ברגדון, ארכיטקט, 1885-1955

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )