ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 18 באפריל, 2011

ראיה וחזון

גרוע מלהיות עיוור זה להיות בעל יכולת ראיה אבל ללא כל חזון.

– הלן קלר (עיוורת-חרשת-אילמת)

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )