ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 11 ביולי, 2012

לא נחדל מחיפושינו

לא נחדל מחיפושינו
עד שבסוף המסע
נגיע לנקודת ההתחלה
ונדע את המקום לראשונה.

– ת.ס. אליוט

תגובה אחת   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )