ציטטות וקטעים מפרסומים שונים 22 באוגוסט, 2012

גודל הכלוב

לעתים קרובות אנשים חושבים שחופש מוגדר על ידי גודל הכלוב בו אתם נמצאים, שאם יש לכם כלוב גדול יותר אז אתם יותר חופשיים. אבל חופש לא קשור לגודל הכלוב, אלא ליד המחזיקה במפתח – המפתח לחייכם!

– שרה לורנס, הילד העצמאי

אין עדיין תגובות   (רסס)

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )