9 בינואר, 2013

הצלת החיים או האדם

אני חושש שהמושג המופשט "חיים" יקודש, ויחליף בהדרגה את הרעיון של "אדם" שעליו מבוססים ההומאניזם וזכויות האדם. "חיים" אפשר לנהל, למקסם, ולמדוד באופן שלא יעלה על הדעת כאשר מדובר על "אדם". ההמרה של אדם אל ״חיים״ היא ניתוח קטלני.

– איוואן איליץ', Brave New Biocracy

תגובה אחת   (רסס)

  1. מאת בשמת_א:

    תיאור מזעזע של מה שכבר התרחש )-:

הוספת תגובה

(מומלץ להיכנס או )