הצורך בפעילות גופנית

אי אפשר לשמור לאורך זמן על בריאות וחיוניות מבלי למלא את הצורך הטבעי בתנועה, ממש כפי שממלאים צרכים גופניים אחרים כמו תזונה, שינה ונשימה. כך גם לגבי חשיפה לאור טבעי ומגע עם הטבע.

— ארוואן לה קור, MovNat